Uitwerking opgave 04 Eerstegraads functies en grafieken

Terug naar Opgaven Eerstegraads functies en grafieken.

Opgave 4

Teken de lijnen van de volgende eerstegraads functies:

l: y=2x+3
m: y=-x-1

en bepaal het snijpunt van de lijnen.

Uitwerking

Een lijn wordt bepaald door twee punten van die lijn. Voor de eerste lijn zijn dat (0,3) en (-3/2,0). Deze punten worden gevonden door achtereenvolgens x en y gelijk aan 0 te nemen. Voor de tweede lijn zijn dat de punten (0,-1) en (-1,-1).

In het snijpunt van beide lijnen is de y-coördinaat van beide lijnen gelijk en dus moeten we de volgende vergelijking oplossen om de overeenkomstige x-waarde te berekenen:

2x+3=-x-1
3x=-4
x=-\displaystyle\frac{4}{3}

Voor deze waarde van x moeten we nog de corresponderende y-coördinaat berekenen. Dit doen we door de gevonden waarde in te vullen in de vergelijking van m. We krijgen dan:

y=-(-\displaystyle\frac{4}{3})-1=\displaystyle\frac{4}{3}-1=\displaystyle\frac{1}{3}

2x+3=-x-1

De coördinaten van het snijpunt zijn dus:

(\displaystyle\frac{4}{3},\displaystyle\frac{1}{3})

Dit kan in de figuur ongeveer worden afgelezen.

Terug naar Opgaven Eerstegraads functies en grafieken.

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh