Opgaven

Hieronder een grote hoeveelheid opgaven die gaan over lijnen, hun richtingscoëfficiënten, wanneer ze evenwijdig lopen en dergelijke. Ook over hoe je de formule van een lijn kunt berekenen met gegeven richtingscoëfficiënt die door een punt gaat of wanneer de lijn door twee gegeven punten moet gaan.

1. Teken de lijn:

l: y=x+2

en bepaal de richtingscoëfficiënt en het exacte snijpunt van de lijn met de Y-as.

Zie uitwerking

2. Teken de lijn:

l: y=-2x+4

en bepaal de richtingscoëfficiënt en het exacte snijpunt van de lijn met de Y-as.

Zie uitwerking

3. Teken de lijn:

l: y=-2

en bepaal de richtingscoëfficiënt en het exacte snijpunt van de lijn met de Y-as.

Zie uitwerking

4. Teken de lijnen van de volgende eerstegraads functies:

l: y=2x+3
m: y=-x-1

en bepaal het snijpunt van de lijnen.

Zie uitwerking

5. Teken de lijnen van de volgende eerstegraads functies:

l: y=-x+3
m: y=-x-1

en bepaal het snijpunt van de lijnen.

Zie uitwerking

6. De lijn l door het punt A(2,1) met richtingscoëfficiënt -2 snijdt de lijn:

m: y=x+3

in punt S.
Bereken de coördinaten van S.

Zie uitwerking

7. De lijn l gaat door de punten A(2,1) en B(0,3) en snijdt de lijn:

m: y=2x

in punt S.
Bereken de coördinaten van S.

Zie uitwerking

8. De lijn l gaat door de punten A(1,3) en B(5,3) en snijdt de lijn:

m: y=-x+5

in het punt S.
Bereken de coördinaten van S.

Zie uitwerking

9. Gegeven de volgende twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden x en y:

2x-y=-1
x+2y=7

Beantwoord de volgende vragen.

  1. De vergelijkingen representeren lijnen. Bepaal de richtingscoëfficiënt van de beide lijnen.
  2. Hoe kunnen we de coördinaten van het snijpunt S van beide lijnen berekenen?

Zie uitwerking

10. Lijn l gaat door de punten P(1,2) en Q(-1,-1). Voor welke waarde van r loopt de lijn:

m: y=rx-3

evenwijdig aan l?

Zie uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh