Uitwerking opgave 05 Eerstegraads functies en grafieken

Terug naar Opgaven Eerstegraads functies en grafieken.

Opgave 5

Teken de lijnen van de volgende eerstegraads functies:

l: y=-x+3
m: y=-x-1

en bepaal het snijpunt van de lijnen.

Uitwerking

Een korte blik op beide vergelijkingen leert dat ze gelijke richtingscoëfficiënten hebben: -1. De lijnen lopen dus evenwijdig of vallen samen. Omdat de b-waarden niet gelijk zijn (3 respectievelijk -1), lopen de lijnen evenwijdig. Ze hebben dus geen snijpunt. Zie de figuur, ga na welke lijn bij welke vergelijking hoort.

-x+3=-x-1

Terug naar Opgaven Eerstegraads functies en grafieken.

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh