Uitwerking opgave 10 Product- en quotiëntregel

Terug naar Opgaven Product- en quotiëntregel

Opgave 10

Differentieer:

y=\sin^2(x)+\cos^2(x)

Uitwerking

Deze functie kunnen we differentiëren door te bedenken dat geldt:

\sin^2(x)=\sin(x)\sin(x)

\cos^2(x)=\cos(x)\cos(x)

en vervolgens de productregel twee keer toe te passen.

Een stuk eenvoudiger wordt het wanneer we bedenken dat we uit de goniometrie weten:

\sin^2(x)+\cos^2(x)=1

en dan geldt:

y'=0

Verifieer een en ander door wel te differentiëren met behulp van de productregel.

Terug naar Opgaven Product- en quotiëntregel

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh