Uitwerking opgave 07 Logaritmische functies en grafieken

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

Opgave 7

Teken de grafiek van de functie:

y=\log(x^2-7x+12)-\log(x-4)

Uitwerking

De functie bestaat als beide logaritmen bestaan.

De eerste bestaat voor x^2-7x+12>0, dus voor x>4 of x<3. We kunnen dit vaststellen omdat de kwadratische functie kan worden ontbonden in factoren:

x^2-7x+12=(x-4)(x-3)

De tweede logaritme bestaat voor x>4, dus de functie bestaat voor x>4.

De functie kan nu worden geschreven als:

y=\log[(x-4)(x-3)]-\log(x-4)

=\log(x-4)+\log(x-3)-\log(x-4)

=\log(x-3)

De grafiek van deze functie is veel eenvoudiger te schetsen dan die van de oorspronkelijke functie maar de grafiek is slechts geldig voor x>4:

log10(x-3)

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh