Uitwerking opgave 03 Logaritmische functies en grafieken

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

Opgave 3

Schets de grafieken van:

\ln(x)

\log(x)

\log_5(x)

Uitwerking

De grafieken van alle drie logaritmische functies gaan door het punt (1,0). Ook zijn alle drie functies gedefinieerd voor x>0. We zien ook dat de ln-functie (in de grafiek aangeduid door \log(x)) het snelste stijgt bij toenemende x de die met het grondtal 10 het minst snel. De logaritme met grondtal 5 ligt hier precies tussenin. Geef hiervoor een verklaring.

ln en 10log en 5log

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

 

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh