Uitwerking opgave 08 Logaritmische functies en grafieken

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

Opgave 8

Toon aan dat geldt:

x=g^{\log_g(x)}

Uitwerking

Neem van linker en rechter lid de logaritme met grondtal g:

\log_g(x)=\log_g(g^{\log_g(x)})=\log_g(x)\log_g(g)=\log_g(x).1=\log_g(x)

en dus is aangetoond dat het rechter en linker lid gelijk zijn.

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh