Uitwerking opgave 06 Logaritmische functies en grafieken

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

Opgave 6

Laat aan de hand van een grafiek zien dat de functies (een logaritmische functie en een exponentiële functie):

y=\log_5(x)

y=5^x

elkaars inverse zijn. Welke lijn is de symmetrieas?

Uitwerking

In de grafiek zijn beide functies geschetst op basis van een aantal kenmerkende punten per grafiek. Voor de logaritmische functie zijn dat de punten:

(1,0); (5,1)

en voor de exponentiële functie zijn dat:

(0,1); (1,5)

5^x en log5(x)

Uit deze punten kan al worden opgemaakt dat de grafiek van de ene functie kan worden verkregen door x en y verwisselen. Om die reden is de symmetrieas de lijn y=x. Dit kan ook goed worden gezien in de figuur waarin beide grafieken zijn getekend.

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh