Uitwerking opgave 04 Logaritmische functies en grafieken

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

Opgave 4

Onder welke voorwaarden is de volgende logaritmische functie gedefinieerd?

\log_{c+2}(x^2-3x+2)

Uitwerking

Allereerst moet het grondtal c+2 voldoen aan:

c+2>0 en c+2\neq1

dus:

c>-2 en c\neq-1

Verder moet voor het argument gelden:

x^2-3x+2>0

De functie in het linker lid heeft als grafiek een dalparabool en kan worden ontbonden in factoren en dus:

(x-2)(x-1)>0

De parabool ligt boven de X-as voor:

x<1 of x>2

en voor deze waarden van x is de logaritme gedefinieerd.

Terug naar Opgaven Logaritmische functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh