Uitwerking opgave 07 Gebroken functies en grafieken

Terug naar Opgaven Gebroken functies en grafieken

Opgave 7

Bepaal van de functie:

y=\displaystyle\frac{x^2+5x+6}{x+2}

de verticale asymptoot;
de horizontale asymptoot;
het snijpunt met de Y-as als dat bestaat;
het snijpunt met de X-as als dat bestaat.

Schets met behulp van deze resultaten de grafiek.

Uitwerking

De lijn x=-2 lijkt een asymptoot te zijn, maar wanneer we deze waarde in de formule invullen krijgen we \displaystyle\frac{0}{0}. Dat de teller voor x=-2 de waarde 0 oplevert, betekent dat de teller een factor x+2 bevat. Inderdaad, de teller blijkt te kunnen worden ontbonden in factoren: (x+3)(x+2). Hierdoor kan de functie worden herschreven als:

y=\displaystyle\frac{(x+3)(x+2)}{x+2}=x+3 onder voorwaarde dat x\neq{-2}.

We hoeven nu geen ingewikkelde berekeningen meer uit te voeren. Ook zijn er geen asymptoten meer te bepalen. De grafiek van de functie is die van y=x+3, het punt (-2,1) uitgesloten. Wel kunnen we zien dat de grafiek tot y=1 nadert wanneer x nadert tot -2. Zie de grafiek die geldt voor x\neq{-2}.

(x^2+5x+6)div(x+2)

Terug naar Opgaven Gebroken functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh