Uitwerking opgave 03 Gebroken functies en grafieken

Terug naar Opgaven Gebroken functies en grafieken

Opgave 3

Bepaal van de functie:

y=-1+\displaystyle\frac{1}{x+3}

de verticale asymptoot;
de horizontale asymptoot;
het snijpunt met de Y-as als dat bestaat;
het snijpunt met de X-as als dat bestaat.

Schets met behulp van deze resultaten de grafiek.

Uitwerking

De verticale asymptoot van deze functie is x=-3. De horizontale asymptoot vinden we door te onderzoeken tot welke lijn de grafiek nadert wanneer x\rightarrow\infty of x\rightarrow-\infty en dat is y=-1. Immers de tweede term nadert tot 0 en dus nadert y tot -1. Het snijpunt met de Y-as is y=-\displaystyle\frac{2}{3}. Dit resultaat wordt verkregen door in de functie x=0 te kiezen. Het snijpunt met de X-as wordt verkregen door y=0 te stellen en de volgende vergelijking op te lossen:

0=-1+\displaystyle\frac{1}{x+3}=\displaystyle\frac{-(x+3)}{x+3}+\displaystyle\frac{1}{x+3}=\displaystyle\frac{-x-2}{x+3}

met als oplossing: x=-2
De grafiek ziet er daarom als volgt uit:

-1+1div(x+1)

Terug naar Opgaven Gebroken functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh