Uitwerking opgave 07 Exponentiële functies en grafieken

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

Opgave 7

Teken de grafiek van de functie:

y=-2^{2x-1}

Wat is de vergelijking van de asymptoot?

Uitwerking

We kijken eerst naar de functie:

y=2^{2x-1}

Dit is een functie met een verschoven grafiek van:

y=2^x

De grafiek van deze functie is eenvoudig te schetsen. Kwadrateer de gevonden grafiek en deel het resultaat door 2 en we krijgen de grafiek van de tweede functie. Wanneer we deze vervolgens ook nog spiegelen in de X-as, hebben we de grafiek van de oorspronkelijke functie bepaald. Het spreekt vanzelf dat de X-as, d.i. y=0 de asymptoot van de grafiek is.

-2^(2x-1)

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh