Uitwerking opgave 05 Exponentiële functies en grafieken

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

Opgave 5

Teken de grafiek van de functie:

y=(\displaystyle\frac{1}{2})^{-x}+1

Wat is de vergelijking van de asymptoot?

Uitwerking

We schrijven:

y=(\displaystyle\frac{1}{2})^{-x}+1=(2^{-1})^{-x}+1=2^x+1

(0.5)^(-x)+1

Om de grafiek van deze functie te tekenen, gaan we uit van de exponentiële functie en tellen bij elke functiewaarde 1 op. Het resultaat staat in de grafiek.
De asymptoot van de exponentiële functie is de X-as, d.i. y=0 en dus is y=1 de asymptoot van de grafiek in zijn geheel.

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh