Uitwerking opgave 01 Exponentiële functies en grafieken

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

Opgave 1

Teken de grafiek van de functie:

y=3^x

Wat is de vergelijking van de asymptoot?

Uitwerking

De grafiek kan worden geschetst met als belangrijkste en gemakkelijkste punt (0,1). Door van nog een paar andere waarden van x de y-waarde te berekenen, kan de grafiek al aardig worden geschetst, zie de figuur.

3^x

Uit de grafiek wordt al duidelijk dat de X-as een asymptoot is, dus y=0. Maar ook uit de functie kan dat worden afgeleid. Immers, wanneer x sterker negatief wordt, zal de grafiek steeds dichter bij 0 komen.

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh