Uitwerking opgave 02 Exponentiële functies en grafieken

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

Opgave 2

Teken de grafiek van de functie:

y=2^x-2

Wat is de vergelijking van de asymptoot?

Uitwerking

2^x-2

Uit de grafiek wordt al duidelijk dat de y=-2 een asymptoot is. Ook uit de functie kan dat worden afgeleid. Immers, wanneer x sterker negatief wordt, zal de exponentiële functie steeds dichter bij 0 komen en dus de grafiek als geheel dichter bij -2.

Terug naar Opgaven Exponentiële functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh