Uitwerking opgave 02 Optimaliseren f(x)

Terug naar Opgaven Optimaliseren f(x)

Opgave 2

Ga na of de grafiek van de functie:

y=x^3+x^2+10x+1

optima heeft en zo ja, bepaal of er sprake is van een maximum of minimum.

Uitwerking

Kandidaten voor een maximum of minimum vinden we door de afgeleide gelijk aan 0 te stellen:

y'=3x^2+2x+10=0

Deze tweedegraads vergelijking heeft geen oplossingen, want de discriminant:

D=1-4.1.10<0

De grafiek heeft dus geen maximum of minimum. Ook is er geen horizontaal buigpunt.

Terug naar Opgaven Optimaliseren f(x)

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh