Uitwerking opgave 01 Optimaliseren f(x)

Terug naar Opgaven Optimaliseren f(x)

Opgave 1

Vind het optimum van de parabool:

y=x^2-7x+12

Uitwerking

We weten dat we hier te maken hebben met een dalparabool, want de coëfficiënt van x^2 is positief en dat het optimum een minimum is.
We differentiëren de functie en stellen de afgeleide gelijk aan 0:

y'=2x-7=0

De oplossing van deze vergelijking is:

x=\displaystyle\frac{7}{2}

en de coördinaten van het minimum zijn:

(\displaystyle\frac{7}{2},-\displaystyle\frac{1}{4})

Terug naar Opgaven Optimaliseren f(x)

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh