Opgaven

Van de onderstaande functies moet een maximum, minimum of een horizontaal buigpunt worden gevonden. We beperken ons hier tot lokale extremen.

1. Vind het optimum van de parabool:

y=x^2-7x+12

Zie uitwerking

2. Ga na of de grafiek van de functie:

y=x^3+x^2+10x+1

optima heeft en zo ja, bepaal of er sprake is van een maximum of minimum.

Zie uitwerking

3. Vind het optimum van de functie:

y=2x^3-15x^2+36x-2

en bepaal met behulp van het tekenverloop van de eerste afgeleide of een optimum een minimum of een maximum is.

Zie uitwerking

4. Vind het optimum van de functie:

y=2x^3-15x^2+36x-2

en bepaal wanneer er een maximum of een minimum is door de tweede afgeleide te onderzoeken.

Zie uitwerking

5. Vind van de functie:

y=\sin(x)

de extremen op het interval [0,2\pi].

Zie uitwerking

6. Vind van de functie:

y=\cos(x)

de extremen op het interval [0,2\pi]. Bepaal of er sprake is van een maximum of minimum door de tweede afgeleide te onderzoeken.

Zie uitwerking

7. Vind de extremen van de grafiek van de functie:

y=-x^3+9x^2-24x+26

Bepaal in welk punt er sprake is van een maximum en in welk punt een minimum. Maak hierbij gebruik van de tweede afgeleide.

Zie uitwerking

8. Ga na of de functie:

y=\displaystyle\frac{x^2+1}{x}

een maximum of minimum heeft.

Zie uitwerking

9. Ga na of de functie:

y=x\ln(x)

een maximum of minimum heeft.

Zie uitwerking

10. Vind het optimum van de functie:

y=2x^3-15x^2+36x-2

zonder gebruik te maken van het tekenverloop van de eerste afgeleide of de tweede afgeleide.

Zie uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh