Uitwerking opgave 06 Vergelijkingen met wortelvormen

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met wortelvormen

Opgave 6

Los op:

x-\sqrt{3-x}=2

Uitwerking

We kunnen eerst proberen de voorwaarden te schrijven waaraan moet worden voldaan opdat deze vergelijking is gedefinieerd, maar we kunnen ook pas achteraf nagaan of de eventueel gevonden oplossingen voldoen aan de vergelijking. We kiezen nu de tweede weg.
We schrijven:

x-\sqrt{3-x}=2

\sqrt{3-x}=x-2

We kwadrateren beide leden van deze vergelijking:

3-x=x^2-4x+4

x^2-3x+1=0

Deze tweedegraads vergelijking heeft de volgende oplossingen (met behulp van de abc-formule):

x_{1,2}=\displaystyle\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}

of

x_1\approx{2.61} of x_2\approx{0.38}

We gaan na of deze oplossingen voldoen aan de oorspronkelijke vergelijking. De eerste voldoet, maar de tweede niet. Immers:

0.38-1.62\neq2

De oplossing van de vergelijking is dus:

x-\displaystyle\frac{3+\sqrt{5}}{2}

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met wortelvormen

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh