Uitwerking opgave 02 Vergelijkingen met wortelvormen

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met wortelvormen

Opgave 2

Los op:

\sqrt{3x^2+x}=-2x

Uitwerking

We kunnen twee wegen bewandelen. In de eerste plaats kunnen we nagaan voor welke waarden van x bovenstaande vergelijking is gedefinieerd. In dat geval moeten zowel de expressie onder de wortel als het rechterlid groter dan of gelijk zijn aan 0. In dit geval vergt dat nogal wat rekenwerk. We kunnen ook eerst de oplossingen proberen te berekenen en vervolgens nagaan of ze voldoen aan de vergelijking. We kiezen hier de tweede benadering.

We kwadrateren beide leden van de vergelijking en krijgen:

3x^2+x=4x^2

x^2-x=0

x(x-1)=0

Deze vergelijking heeft als oplossingen:

x=0 of x=1

We moeten nu nog nagaan of deze oplossingen voldoen aan de oorspronkelijke vergelijking. We zien dat x=0 wel voldoet, maar x=1 niet omdat een wortel niet een negatieve waarde kan aannemen. De oplossing van de oorspronkelijke vergelijking is daarom:

x=0

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met wortelvormen

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh