Uitwerking opgave 09 Vergelijkingen met breuken

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met breuken

Opgave 9

Voor welke waarde van p heeft de volgende vergelijking geen oplossingen:

\displaystyle\frac{x+p}{x-1}=2x

Uitwerking

Het lijkt dat we alleen met een breuk in het linkerlid te maken hebben, maar dat is schijn. We kunnen schrijven:

\displaystyle\frac{x+p}{x-1}=\displaystyle\frac{2x}{1}

Kruiselings vermenigvuldigen levert:

x+p=2x^2-2x

2x^2-3x-p=0

Deze tweedegraads vergelijking heeft geen oplossing als de discriminant kleiner dan 0 is:

D=9+8p<0

De vergelijking heeft dus geen oplossingen als:

p<-\displaystyle\frac{9}{8}

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met breuken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh