Uitwerking opgave 07 Vergelijkingen met breuken

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met breuken

Opgave 7

Voor welke waarde(n) van p heeft de volgende vergelijking twee verschillende oplossingen:

\displaystyle\frac{2x+p}{x-1}=\displaystyle\frac{x}{x+1}

Uitwerking

Kruiselings vermenigvuldigen levert:

(2x+p)(x+1)=x(x-1)

2x^2+(p+2)x+p=x^2-x

x^2+(p+3)x+p=0

Dit is een tweedegraads vergelijking in x. Om na te gaan wanneer deze twee verschillende oplossingen heeft, kijken we naar de discriminant die dan groter dan 0 moet zijn:

D=(p+3)^2-4p>0

p^2+6p+9-4p>0

p^2+2p+9>0

De functie in p in het linker lid heeft als grafiek een dalparabool die boven de horizontale as ligt omdat de discriminant van deze functie kleiner dan 0 is:

D=4-36>0

Hieruit mogen we concluderen dat de ongelijkheid in p voor alle p geldt en dus dat de vergelijking in x voor alle p twee oplossingen heeft.

N.B. In dit geval hebben we dus twee keer te maken met een discriminant. In het ene geval om vast te stellen wanneer de vergelijking in x twee verschillende oplossingen heeft, in het andere geval om na te gaan of een vergelijking in p altijd groter dan 0 is.

Terug naar Opgaven Vergelijkingen met breuken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh