Opgaven

De volgende opgaven moeten worden opgelost. Hiervoor kan de methode 'onder gelijke noemer brengen van de breuken' of de methode 'kruiselings vermenigvuldigen' worden gebruikt. Welke van de twee de voorkeur verdient, hangt af van de aard van de opgave.

1. Los op:

x-1=\displaystyle\frac{1}{x}

Zie uitwerking

2. Los op:

\displaystyle\frac{2(x-4)}{3}=\displaystyle\frac{x-1}{2}

Zie uitwerking

3. Los op:

\displaystyle\frac{x-3}{x+3}=\displaystyle\frac{x-4}{x+4}

Zie uitwerking

4. Los op:

\displaystyle\frac{1}{x}=\displaystyle\frac{x+2}{x+3}

Zie uitwerking

5. Los op:

\displaystyle\frac{4-2x}{3}=-5-x

Zie uitwerking

6. Los op:

\displaystyle\frac{1}{\ln(x)}=\displaystyle\frac{\ln(x)-2}{3}

Zie uitwerking

7. Voor welke waarde(n) van p heeft de volgende vergelijking twee verschillende oplossingen:

\displaystyle\frac{2x+p}{x-1}=\displaystyle\frac{x}{x+1}

Zie uitwerking

8. Los op:

\displaystyle\frac{x^2-1}{x}-\displaystyle\frac{x+1}{2}=0

Zie uitwerking

9. Voor welke waarde van p heeft de volgende vergelijking geen oplossingen:

\displaystyle\frac{x+p}{x-1}=2x

Zie uitwerking

10. Gegeven de hyperbool:

H: y=\displaystyle\frac{1}{x}

en de lijn:

l: y=px+1

Voor welke waarde(n) van p raakt de lijn aan de hyperbool?

Zie uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh