Uitwerking opgave 09 Tweedegraads functies en grafieken

Terug naar Opgaven Tweedegraads functies en grafieken

Opgave 9

Bepaal de vergelijking van de parabool die gaat door de punten (0,0), (2,1) en (1,3).

Uitwerking

De algemene vergelijking van een parabool is:

y=ax^2+bx+c

en we moeten dus de waarden a, b en c berekenen op basis van het gegeven dat de gegeven punten op de parabool liggen.

(0,0) ligt op de parabool, hieruit volgt c=0.

(2,1) ligt op de parabool, hieruit volgt 1=4a+2b

(1,3) ligt op de parabool, hieruit volgt 3=a+b

We moeten dus nog twee vergelijkingen met twee onbekenden a en b oplossen:

4a+2b=1
a+b=3

We vermenigvuldigen de tweede vergelijking met 2 en trekken het resultaat af van de eerste vergelijking (hierdoor elimineren we dus de b):

2a=-5

a=-\displaystyle\frac{5}{2}

Deze waarde van a substitueren we in de tweede vergelijking en we krijgen dus voor b:

b=\displaystyle\frac{11}{2}

Terug naar Opgaven Tweedegraads functies en grafieken

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh