Uitwerking opgave 07 Absolute waarde |x|

Terug naar Opgaven Absolute waarde |x|

Opgave 7

Teken de grafiek van f(x)=|\sin(x)|

Uitwerking

Deze opgave kan slechts worden gemaakt wanneer men bekend is met goniometrische functies en goniometrische vergelijkingen.

Deze keer passen we definitie niet toe, maar gebruiken ons gezond verstand. We weten  dat \sin(x) een periodieke functie is met de eigenschap:

\sin(x)\geq0 als x\in[k\pi, (k+1)\pi], k=0,\pm2,\pm4, ..., zie grafiek.

sin(x)

Voor de andere waarden is de grafiek identiek, maar dan onder de X-as gelegen. Door de absolute waarde toe te passen worden de negatieve delen in de X-as gespiegeld. Zie het resultaat in de grafiek.

abs(sin(x))

Terug naar Opgaven Absolute waarde |x|

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh