Uitwerking opgave 01 Absolute waarde |x|

Terug naar Opgaven Absolute waarde |x|

Opgave 1

Teken de grafiek van f(x)=|-x|

Uitwerking

We gebruiken de definitie van de absolute waarde.

|-x|=-x als -x\geq0, dus als x\leq0

|-x|=-(-x)=x als -x<0, dus als x>0

Dus voor x\leq0 geldt f(x)=-x en f(x)=x voor x>0.

Dit levert de volgende grafiek op.

abs(-x)

Terug naar Opgaven Absolute waarde |x|

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh