Opgaven

De onderstaande opgaven gaan over het oplossen van tweedegraads vergelijkingen (ook wel kwadratische vergelijkingen genoemd). De belangrijkste oplosmethode is het gebruiken van de abc-formule, maar ook andere methoden zoals ontbinden in factoren komen ter sprake, zie ook het onderwerp Tweedegraads vergelijkingen (ontbinden in factoren).

1. Los op:

x^2+7x+12=0

Naar uitwerking

2. Los op:

-x^2+5x-6=0

Naar uitwerking

3. Los op:

x^2-x-56=0

Naar uitwerking

4. Los op:

3x^2+x-2=0

Naar uitwerking

5. Los op:

4x^2+8x=0

Naar uitwerking

6. Los op:

4x^2+20x+25=0

Naar uitwerking

7. Los op:

x^2+x+25=0

Naar uitwerking

8. Voor welke waarden van p heeft de vergelijking:

x^2-2x+p=0

twee verschillende oplossingen x.

Naar uitwerking

9. Voor welke waarden van q heeft de vergelijking:

qx^2-2x+q=0

twee samenvallende oplossingen x.

Naar uitwerking

10. Voor welke waarden van p heeft de vergelijking:

px^2-2x+p+1=0

geen oplossingen x.

Naar uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh