Uitwerking opgave 04 Substitutie methoden

Terug naar Opgaven Substitutie methoden

Opgave 4

Los op:

\displaystyle\int_{2}^{3}{\displaystyle\frac{1}{3x+1}}dx

Uitwerking

We stellen:

u=3x+1

en krijgen:

\displaystyle\frac{du}{dx}=3

of

dx=\displaystyle\frac{1}{3}du

In dit geval zijn we nog niet helemaal klaar. Immers, er zijn ook nog integratiegrenzen die lopen van x=2 tot x=3. Ook deze grenzen moeten worden getransformeerd naar grenzen uitgedrukt in u. Dus: u=7 tot u=10. Een en ander leidt tot de volgende integraal:

\displaystyle\int_{7}^{10}{\displaystyle\frac{1}{u}.\displaystyle\frac{1}{3}}du=\displaystyle\frac{1}{3}[\ln(|u|)]_{7}^{10}=\displaystyle\frac{1}{3}[\ln(10)-\ln(7)]=\displaystyle\frac{1}{3}\ln(\displaystyle\frac{10}{7})

Dat dit resultaat klopt kan worden gecontroleerd door het tussenresultaat te differentiëren, waarbij de kettingregel moet worden toegepast.

Terug naar Opgaven Substitutie methoden

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh