Opgaven

Deze serie opgaven oefent je in de toepassing van de algebraïsche substitutie bij het oplossen van het vinden van een primitieve functie van een integraal. Weet je eenmaal hoe het werkt, dan kun je hele series van dergelijke opgaven maken.

1. Los op:

\displaystyle\int{(5x+2)^{10}}dx

Zie uitwerking

2. Los op:

\displaystyle\int{5(2x+10)^3}dx

Zie uitwerking

3. Los op:

\displaystyle\int{\displaystyle\frac{1}{4}e^{2x+1}}dx

Zie uitwerking

4. Los op:

\displaystyle\int_{2}^{3}{\displaystyle\frac{1}{3x+1}}dx

Zie uitwerking

5. Los op:

\displaystyle\int_{0}^{\pi}\cos(2x)dx

Zie uitwerking

6. Los op:

\displaystyle\int{\displaystyle\frac{2x+1}{4x^2-1}}dx

Zie uitwerking

7. Los op:

\displaystyle\int_{0}^{\pi}{[2\cos^2(x)-1]}dx

Zie uitwerking

8. Los op:

\displaystyle\int_{0}^{1}{[(3x+1)^2-(3x-1)^2]}dx

Zie uitwerking

9. Los op:

\displaystyle\int{\displaystyle\frac{1}{(6x+4)^2}}dx

Zie uitwerking

10. Los op:

\displaystyle\int{\sqrt{3x+1}}dx

Zie uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh