Opgaven

Om tweedegraads ongelijkheden te kunnen oplossen, moet je ook op de hoogte zijn van het oplossen van tweedegraads vergelijkingen, zie ook de onderwerpen Tweedegraads vergelijkingen (abc-formule) en Tweedegraads vergelijkingen (ontbinden in factoren). Ook speelt de discriminant in veel gevallen een rol. In deze serie een aantal opgaven waarin deze aspecten een rol spelen.

1. Los op:

x^2+7x+12\leq0

Zie uitwerking

2. Los op:

-x^2+5x-6>0

Zie uitwerking

3. Los op:

x^2-x-56<0

Zie uitwerking

4. Los op:

3x^2+x-2\geq0

Zie uitwerking

5. Los op:

-4x^2-8x<0

Zie uitwerking

6. Los op:

4x^2+20x+25\geq0

Zie uitwerking

7. Los op:

x^2+x+25<0

Zie uitwerking

8. Voor welke waarde(n) van x geldt de volgende ongelijkheid:

x^2+25>0

Zie uitwerking

9. Voor welke waarde van a hebben de parabool:

P: y=x^2+x-2

en de lijn:

l: y=a

geen punten gemeen?

Zie uitwerking

10. Voor welke waarde van a hebben de parabool:

P: y=x^2-1

en de lijn:

l: y=x+a

geen punten gemeen?

Zie uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh