Uitwerking opgave 10 Rekenregels voor exponenten

Terug naar Opgaven Rekenregels voor exponenten

Opgave 10

Vereenvoudig:

\displaystyle\frac{{\sqrt[7]{{\frac{{a^2 b^{\frac{2}{3}} c^3 }}{{ab^2 \sqrt a }}}}}}{{a^2 b^3 c}}

Uitwerking

Eerst verwerken we de expressie onder het wortelteken, vervolgens schrijven we de wortel als exponent.

\displaystyle\frac{{\sqrt[7]{{\frac{{a^2 b^{\frac{2}{3}} c^3 }}{{ab^2 \sqrt a }}}}}}{{a^2 b^3 c}} =\displaystyle\frac{{\sqrt[7]{{\frac{{a^{\frac{1}{2}} c^3 }}{{b^{\frac{4}{3}} }}}}}}{{a^2 b^3 c}} =\displaystyle\frac{{a^{\frac{1}{{14}}} c^{\frac{3}{7}} b^{ - \frac{4}{{21}}} }}{{a^2 b^3 c}} = a^{ - \frac{27}{14}}b^{ - \frac{{67}}{21}} c^{ - \frac{{4}}{{7}}}

Terug naar Opgaven Rekenregels voor exponenten

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh