Uitwerking opgave 09 Logaritmische vergelijkingen

Terug naar Opgaven Logaritmische vergelijkingen

Opgave 9

Los op:

\log_2(x)+\log_2(x-2)=3

Uitwerking

Het domein is:

x>0 en x>2

dus

x>2

We schrijven de vergelijking als volgt:

\log_2(x)+\log_2(x-2)=\log_2(8)

\log_2[(x(x-2)]=\log_2(8)

x(x-2)=8

x^2-2x-8=0

(x-4)(x+2)=0

De oplossingen van deze vergelijking zijn:

x=-2 of x=4

De eerste oplossing valt buiten het domein, de tweede erbinnen, dus de oplossing is:

x=4

Terug naar Opgaven Logaritmische vergelijkingen

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh