Uitwerking opgave 01 Logaritmische vergelijkingen

Terug naar Opgaven Logaritmische vergelijkingen

Opgave 1

Los op:

\ln(x+4)=2

Uitwerking

De vergelijking is gedefinieerd als x+4>0, dus als x>-4.
De vergelijking kunnen we schrijven als:

\ln(x+4)=\ln(e^2)

waaruit volgt:

x=e^2-4

Deze oplossing ligt in het domein en dus is dit een geldige oplossing.

Terug naar Opgaven Logaritmische vergelijkingen

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh