Opgaven

In de onderstaande opgaven moeten logaritmische vergelijkingen worden opgelost. Bedenk dat een logaritme alleen is gedefinieerd wanneer zijn argument groter dan 0 is. Wanneer er meer dan een logaritme in het spel is vormt het totaal van deze voorwaarden het domein van de vergelijking. De uiteindelijk verkregen oplossing is pas geldig wanneer hij tot het domein behoort.

1. Los op:

\ln(x+4)=2

Zie uitwerking

2. Los op:

\displaystyle\frac{\ln(x+1)}{4}=-1

Zie uitwerking

3. Los op:

\log(\displaystyle\frac{x+1}{x})=1

Zie uitwerking

4. Los op:

\ln(x)[\ln(x)-3]=-2

Zie uitwerking

5. Los op:

3\ln(x)+2\ln(x^2)=6

Zie uitwerking

6. Los op:

\ln(2x+1)+\ln(x+2)=\ln(x+10)

Zie uitwerking

7. Los op:

\ln(2-x)=1+\ln(x)

Zie uitwerking

8. Los op:

\ln[(x+8)(x-2)]=\ln(75)

Zie uitwerking

9. Los op:

\log_2(x)+\log_2(x-2)=3

Zie uitwerking

10. Los op:

\ln(x+2)+\ln(x-3)=\ln(x-1)+\ln(x+4)

Zie uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh