Uitwerking opgave 05 Impliciet differentiëren

Terug naar Opgaven Impliciet differentiëren

Opgave 5

Bepaal de raaklijn in het punt (0,0) van de grafiek van de volgende expressie:

(x+1)e^y-1=0

Uitwerking

Voor deze opgave moeten we gebruik maken van impliciet differentiëren om de afgeleide y' te bepalen.  Vervolgens moeten we hiermee de vergelijking van de raaklijn door dat punt met die afgeleide opstellen.
Allereerst moeten we verifiëren dat het punt (0,0) op de grafiek ligt. Het heeft geen zin een raaklijn proberen te vinden in een punt dat niet op de grafiek ligt. Inderdaad, er geldt:

(0+1)e^0-1=0

Vervolgens moeten we de afgeleide y' bepalen en gebruiken hiervoor ook de product- en kettingregel. Er geldt:

1.e^y+(x+1)e^yy'=0

en dus:

y'=-\displaystyle\frac{1}{x+1}

en dus geldt in het punt (0,0):

y'=-1

De vergelijking van de raaklijn wordt dus (y-0)=-1(x-0) of y=-x.

Ook in dit geval is impliciet differentiëren niet noodzakelijk. We kunnen namelijk op eenvoudige wijze y  ook in expliciete vorm schrijven. Immers:

e^y=\displaystyle\frac{1}{x+1}

dus, na links en rechts de natuurlijke logaritme te hebben toegepast:

y=\ln(\displaystyle\frac{1}{x+1})=-\ln(x+1)

Differentiëren van deze functie levert het al gevonden resultaat.

Terug naar Opgaven Impliciet differentiëren

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh