Opgaven

In de onderstaande opgaven moeten exponentiële vergelijkingen worden opgelost. Het is daarbij toegestaan logaritmen te gebruiken (zie ook het onderwerp Logaritmische functies en grafieken), maar een oplossing door vergelijking van exponenten met hetzelfde grondtal heeft de voorkeur. Omdat er veel wordt gerekend met exponenten, moet je dit onderdeel ook goed beheersen, zie ook het onderwerp Rekenregels voor exponenten.

1. Los op:

2^{x}=8

Zie uitwerking

2. Los op:

3^{x}=9

Zie uitwerking

3. Los op:

5^{x}.5^{2x+3}=125

Zie uitwerking

4. Los op:

32-(\displaystyle\frac{1}{16})^{-3x+1}=0

Zie uitwerking

5. Los op:

2.3^{3x-1}=54

Zie uitwerking

6. Los op:

5(\displaystyle\frac{1}{5})^{x+4}=25(5^2)

Zie uitwerking

7. Los op:

3(\displaystyle\frac{1}{4})^{3x-2}=27

Zie uitwerking

8. Los op:

\sqrt[3]{5^x}=125

Zie uitwerking

9. Los op:

(0.3)^{x-1}=5

Zie uitwerking

10. Los op:

\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2}=\displaystyle\frac{1}{8}

Zie uitwerking

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh