Uitwerking opgave 08 Eerstegraads ongelijkheden

Terug naar Opgaven Eerstegraads ongelijkheden

Opgave 8

Voor welke waarde(n) van p heeft de volgende ongelijkheid geen oplossing voor x:

p(x-2)+3<-(x+p)

Uitwerking

We kunnen deze ongelijkheid schrijven als:

px-2p+3<-x-p

(p+1)x<p-3

Deze ongelijkheid heeft geen oplossing als geldt:

p+1=0

dus als:

p=-1

Immers, het linkerlid is gelijk aan 0, terwijl voor deze waarde van p het rechter lid gelijk is aan -4. Voor geen enkele waarde van x geldt de ongelijkheid.

Terug naar Opgaven Eerstegraads ongelijkheden

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh