Uitwerking opgave 25 Differentiëren van standaardfuncties

Terug naar Opgaven Differentiëren van standaardfuncties

Opgave 25

Differentieer:

y=\sin^2(x)+\cos^2(x)

Uitwerking

Dit lijkt een lastige functie om te differentiëren. Toch blijkt dat niet het geval te zijn. We kennen uit de goniometrie de bekende formule:

\sin^2(x)+\cos^2(x)=1

en dus is de afgeleide gelijk aan 0.

Terug naar Opgaven Differentiëren van standaardfuncties

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh